Samfunnsdel

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022 (PDF, 2 MB)

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022 (PDF, 4 MB)