Samfunnsdel

Åsnes kommune arbeider i 2023 med å lage en ny samfunnsdel til kommuneplanen.

. - Klikk for stort bilde

Alle kommuner i landet må lage en kommuneplan. Reglene finner du i plan- og bygningsloven.

Kommuneplanen skal ikke bare være en plan for kommuneorganisasjonen. Den skal også være en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.

Gjeldende arealdel i kommuneplanen finner du her.

Gjeldende samfunnsdel i kommuneplanen finner du her. (PDF, 4 MB)

 

Hvert kommunestyre skal vedta en planstrategi. Den skal vare i fire år. Planstrategien peker ut de viktigste planoppgavene for kommunen. Åsnes jobber nå med kommuneplanens samfunnsdel, og den har gyldighet i 12-årsperspektiv.

Medvirkning

Samfunnsdelen lages etter en prosess der innbyggere, næringsliv, folkevalgte og ansatte i kommunen er med, slik at den gir et godt bilde av hva slags lokalsamfunn vi vil være.

For Åsnes sin del foregår medvirkningen i form av møter med næringslivet, medvirkningsdager i skolene, stand under Solør-Mart'n, informasjonsutstilling i folkebiblioteket og grenderådsmøter.

Du kan også sende inn dine innspill direkte. Her er 50 spørsmål man kan ta utgangspunkt i for å utforme innspill.

 

Noen av de spørsmålene man søker å besvare i kommuneplanens samfunnsdel er disse:

Hvordan kan Åsnes-samfunnet oppleves som:

  • et godt sted å bo, leve og arbeide?
  • et godt og inkluderende vertskap med særpreg, trivelige møteplasser, spennende sentrumsområder og spenstige opplevelser?
  • et godt valg for bosetting?
  • et samfunn med et blomstrende og bærekraftig næringsliv med idéutvikling og nyskaping?
  • et samfunn tilrettelagt for et aktivt og godt hverdagsliv med et rikt kulturtilbud?

 

Se også:

Folkehelseoversikten (PDF, 5 MB)

Folkehelseprofil (PDF, 2 MB)

Oppvekstprofil (PDF, 2 MB)

Innlandsstatistikk

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 19. desember 2022 (PDF, 2 MB)

 

 

 

 

Nåværende plan

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022 (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022 (PDF, 4 MB)