Møt politiet på ungdommens egne premisser

Ungdom fra Åsnes, Grue og Våler kan møte politiet på Åsnes helsestasjon den siste torsdagen i måneden mellom kl. 15.00 og 17.30.

. - Klikk for stort bildePolitikontakt Marianne Udneseth og SLT-koordinator Jan Bjerktun. 

Da er politikontakten i Solør, Marianne Udneseth, til stede på helsestasjonen slik at ungdom kan få møte politiet på et sted som for mange vil føles enklere å oppsøke enn politiets faste kontorer.

Politiet bestemmer ikke hva man skal snakke om når man kommer til helsestasjonen. Det er det ungdommen selv som gjør. Politiet er på plass for å lytte og vil hjelpe de ungdommene som trenger det.

Eksempler på temaer som det kan være aktuelt for ungdom å snakke med politiet om:

  • bekymringer for venner, familie eller andre i bekjentskapskretsen
  • deling av bilder og videoer på internett
  • utpressing
  • bruk av narkotika
  • familievold

Med en fast dag pr. måned på helsestasjonen for ungdom blir politikontakten mer tilgjengelig for ungdom. Dette er ikke lovpålagt, men det er ment som et mertilbud til lokale ungdommer. Målet er at denne tilgjengeligheten skal senke terskelen for å ta kontakt med politiet, og på den måten få hjelp så tidlig som mulig.

Når man kommer til helsestasjonen for å treffe politikontakten, treffer man også SLT-koordinatoren. SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

SLT-koordinatoren jobber med å samkjøre det arbeidet som politiet og kommunene gjør innenfor området rus- og kriminalitetsforebygging. Jan Bjerktun er SLT-koordinator for Åsnes, Grue og Våler.