Redusert foreldrebetaling i barnehage høsten 2020

Har du lav inntekt?  Husk at du kan søke kommunen om redusert foreldrebetaling hvis inntekten i husstanden er under kr 574.750. Søknadfrist er innen 1. august hvis søknaden skal gjelde fra august måned.

Klikk for stort bilde 

Moderasjonsordninger i Åsnes kommune pr. august 2020

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % på øvrige barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ordningene gjelder for barn i både kommunale og private barnehager.

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris. Maksprisen er pr. 1. august 2020 kr. 3135,-.

Fra 1. august 2020 gjelder ordningen med redusert foreldrebetaling for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr. 574.750,-. Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdning med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2020/2021 gjelder dette for husholdninger som har lavere brutto års inntekt enn kr. 566.100,-. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Søknad om redusert foreldrebetaling kan gjøres hele året, og den gjelder fra måneden etter at du har søkt. Hvis din søknad skal gjelde fra 1. august 2020, må du søke innen denne datoen. Du søker om redusert foreldrebetaling elektronisk via kommunens hjemmesider under skjema. Husk dokumentasjon.

 

Les mer om priser og moderasjonsordninger her