Regjeringen lemper på koronarestriksjoner for barn og unge

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger.

Klikk for stort bilde 

Det betyr at Åsnes ungdomsskole går fra rødt til gult nivå. Hovedforskjellen er at skolen nå på gult nivå som innføres 20. januar kan ha felles start- og sluttider og at faglærere nå kan gå inn i klassene sine og undervise. Praktiske fag kan også gjennomføres. Dette gir større grad av fleksibilitet og et bedre pedagogisk tilbud.

Ungdomsskoleelevene kan også benytte svømmehallen igjen. Svømmehallen åpner også for organisert trening for barn. Men på de faste åpningstidene tirsdag, fredag og lørdag forblir svømmehallen stengt ettersom organisert aktivitet for personer over 20 år ikke anbefales. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner med mer må fortsatt utsettes.

Barn og unge kan fortsatt trene på de lagene de tilhører selv om deltagerne kommer fra ulike kommuner.

Treningssentre kan gjennomføre gruppeaktiviteter dersom de klarer å overholde gjeldende smittevernregler.

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner.

Selv om restriksjonene lettes for aktiviteter for barn og unge, skal idretts- og kulturarrangement fortsatt meldes inn til kommuneoverlegen i Solør på forhånd via dette skjemaet.

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette. Eksakt hva som gjelder for den enkelte arbeidsplass må det redegjøres for av den enkelte leder.

Rådhuskinoen kulturhus vil bli åpnet for kinoforestillinger i løpet av kort tid.

Den nasjonale anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt.

Les pressemeldingen fra regjeringen her