Søk om tilskudd til næringsutvikling − frist 1. mars

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet, til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og til å fremme samfunnsutvikling i Åsnes kommune. Søknadsfrist er 1. mars.

Piler som peker oppover. Kvinne i bakgrunnen. - Klikk for stort bilde

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet, til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og til å fremme samfunnsutvikling i Åsnes kommune.

Har du planer eller prosjekter om næringsutvikling, kan du søke om støtte fra dette fondet.

Her finner du mer informasjon om Åsnes nærings- og utviklingsfond, blant annet hva næringsfondet kan gi støtte til. 

Søknader om støtte fra Åsnes nærings- og utviklingsfond må sendes via  www.regionalforvaltning.no .

Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

 

− Jeg vil oppfordre alle som har god idéer og prosjekter som kan drive Åsnes og Solør framover om å søke. Dette er et lavterskeltilbud som er ment som en motivator til både de som er gründere og de som er etablert i næringslivet , sier John Holen.

Han er leder i utvalg for næring og strategi og sitter i styret for fondet.

 

Veiledning får du ved henvendelse til Eli Grøntoft Dybdahl i Solør Næringshage AS, som driver Åsnes kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling. 

Hun kan nås på telefon 91 55 52 93 eller elid@solornh.no .

 

Søknadsfrister:

Det er fire søknadsfrister per kalenderår:

• Søknadsfrist for tildeling i mars er 1. mars.

• Søknadsfrist for tildeling i juni er 1. juni.

• Søknadsfrist for tildeling i september er 1. september.

• Søknadsfrist for tildeling i desember er 1. desember