Tilskudd til næringsutvikling i Åsnes kommune, søknadsfrist 1. juni

Har du planer eller prosjekter om næringsutvikling, kan du søke om støtte fra dette fondet.

Du finner mer informasjon om Åsnes nærings- og utviklingsfond her

Søknader om støtte fra Åsnes nærings- og utviklingsfond må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no . Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendelse til Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage AS, som har ansvaret for Åsnes kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling. Anette kan nås på tlf 994 45 426 eller anette@solornh.no.

Søknadsfrister:

Det er fire søknadsfrister per kalenderår:

Søknadsfrist for tildeling i mars er 1. mars.
Søknadsfrist for tildeling i juni er 1. juni.
Søknadsfrist for tildeling i september er 1. september.
Søknadsfrist for tildeling i desember er 1. desember

Klikk for stort bilde