Tilskudd til næringsutvikling i Åsnes kommune, søknadsfrist 1. mars

Åsnes nærings- og utviklingsfond har fire søknadsfrister per år. 1. mars er årets første.

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet, til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og til å fremme samfunnsutvikling i Åsnes kommune.

Fondet ble etablert i 2016. Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet.

Har du planer eller prosjekter om næringsutvikling, kan du søke om støtte fra dette fondet.

 

Her finner du mer informasjon om Åsnes nærings- og utviklingsfond, blant annet hva næringsfondet kan gi støtte til. 

Søknader om støtte fra Åsnes nærings- og utviklingsfond må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no . Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

Veiledning får du ved henvendelse til Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage AS, som driver Åsnes kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling. Anette kan nås på tlf 994 45 426 eller anette@solornh.no

Søknadsfrist
Det er fire søknadsfrister per kalenderår:
• Søknadsfrist for tildeling i mars er 1. mars.
• Søknadsfrist for tildeling i juni er 1. juni.
• Søknadsfrist for tildeling i september er 1. september.
• Søknadsfrist for tildeling i desember er 1. desember.