Velkommen til nytt barnehage- og SFO-år

Vi ønsker velkommen til et nytt år i barnehagene våre og i skolefritidsordningen fra 1. august!

 

Skolefritidsordningen (SFO)

Nytt av året i SFO er at elever på 1. trinn som har SFO-plass får 12 timer gratis SFO.

Det er opp til kommunen å avgjøre hvordan de 12 timene skal fordeles og avgjøre hvilke dager og når på dagen timene skal plasseres. I Åsnes har vi valgt å endre plass-størrelsene slik at vi nå tilbyr inntil 12 timer og over 12 timer.  Tidligere var det inntil 10 timer og over 10 timer.

Elever i 1. trinn som har SFO-plass får nå enten gratis plass ved ha plasstypen inntil 12 timer, eller halvparten av prisen for ordinær plass hvis de har SFO-plass over 12 timer pr. uke.

Dette innebærer at SFO-plasser under 12 timer pr. uke er gratis, mens SFO-plass over 12 timer koster kr. 1285,-

Redusert foreldrebetaling

Som tidligere er det redusert foreldrebetaling i SFO for 1.-4. trinn og gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.

I august 2020 innførte regjeringen redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn for husholdninger med lav inntekt. I tillegg ble det innført gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilt behov.

Fra høsten 2021 ble den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling gjeldende også for 3.- 4. trinn.  Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har man rett til redusert pris.

Fra 1. januar 2022 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr. 471.167. Redusert foreldrebetaling omfatter ikke eventuelle kostpenger.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon ytes slik: 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre eller flere.

Les mer om SFO i Åsnes

 

Barnehage

For barnehagenes del er det ingen nye ordninger som innføres fra barnehageåret 2022/2023.

Betalingsmoderasjonen er som tidligere slik:

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis med 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent for øvrige barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

 

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ordningen gjelder for barn i både kommunale og private barnehager.

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har man rett til redusert pris. Fra 1. august 2022 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr. 559.167. Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.

 

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdning med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

For barnehageåret 2022/2023 gjelder dette for husholdninger som har lavere brutto årsinntekt enn kr. 598.825. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Les mer om barnehagene i Åsnes