Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ligger ute til alminnelig ettersyn. Merknader må sendes innen 8. desember. Saken ble behandlet i formannskapet 22. november og skal behandles i kommunestyret 13. desember.

Formannskapets innstilling, med alle de forslag til vedtak som foreligger, er i henhold til kommuneloven § 14-3 lagt ut til alminnelig ettersyn her på dette nettstedet og i papirformat på Bibliotek og informasjon i rådhuset på Flisa etter behandling i formannskapets møte f.o.m. 23.11.2021 og t.o.m. 08.12.2021.

Kommunestyret behandler saken i sitt møte mandag 13.12.2021 kl. 12.00.

Eventuelle merknader må være levert til Åsnes kommune, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa eller til post@asnes.kommune.no innen onsdag 08.12.2021.

 

 

 

Presentasjon av kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 930 kB)

Sakspapir: Budsjett 2022, handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 472 kB)

Budsjett 2022, handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 3 MB)

Gebyrregulativ 2022 (PDF, 2 MB)

Husleiesatser 2022 (PDF, 397 kB)

Solør Renovasjon - budsjett 2022, Møteprotokoll representantskapsmøte 15.10.2021 (PDF, 2 MB)

Særutskrift kontroll og revisjon (PDF, 2 MB)

Tilskudd private barnehager 2022 (PDF, 429 kB)

Åsnes kirkelige fellesråd - driftsbudsjett (PDF, 191 kB)

Åsnes kirkelige fellesråd - investeringsbudsjett (PDF, 157 kB)