Høringsinnspill snøscooterled

Det er kommet inn en rekke innspill i høringen om utvidelse av snøscooterled i Åsnes.

Innspillene er samlet her. (PDF, 3 MB)

Høringsdokumentene som ligger til grunn for høringen finner du her.