Skyss til barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage kan etter Barnehageloven § 36 ha rett til skyss mellom hjem og barnehage, for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg den spesialpedagogiske hjelpen.

Til vanlig har foresatte selv ansvar for transport av sine barn til og fra barnehagen. For å få innvilget skyss må det være spesielle grunner som gjør at foresatte har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn det som er vanlig. Det må benyttes godkjent barnesete under transport av førskolebarn.

Søknad kan sendes hele året.  For at vedtak skal være fattet innen august, er søknadsfristen 1. juni.

Vedtak om skyss gis for en periode av gangen, og er enkeltvedtak med klageadgang etter Forvaltningsloven.

Søknadsskjema finner du her (DOCX, 44 kB)

Kontaktinfo

Anne Flisnes
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 95 89 70 61