Barn med nedsatt funksjonsevne og behov for spesialpedagogisk hjelp