Sønsterud

VELKOMMEN TIL SØNSTERUD BARNEHAGE

I mars 1982 startet den første kommunale barnehagen opp på Krokmoen. Vi holder til på adressen Krokmoen 9 og har et flott nærmiljø der vi kan la barna utforske, lære og mestre.

I Sønsterud barnehage ønsker vi å anerkjenne og ivareta barndommens verdi, og vi jobber hver dag for å bidra til «den gode barndom». Vi er en to-avdelingsbarnehage med 36 plasser, og åpningstidene er lik for alle de kommunale barnehagene fra klokken 07.00 til 16.30. Vi har 6,8 årsverk i barnehagen, der 0,8 årsverk er enhetsleder. I tillegg varierer det fra år til år om vi har ekstraressurser på huset.  

Barnehagen innvendig består av mange små rom, der ungene kan leke uforstyrret. Hvert rom inneholder materiell som innbyr til ulike aktiviteter. Vi er ekstra stolte av at vi har et eget kunstrom, som er flittig brukt.

Uteområdet består av mye naturtomt. Steiner og stokker gir fine klatre- og balansemuligheter. Vi har nye sandkasser, en lekestue og flere huskestativ, samt vipper. I tillegg har vi klatrestativtopphytte, bålplass og en liten bakketopp. Barnehagen har plantet bærbusker og litt forskjellige blomster, samt at vi har noen pallekarmer der barna får så litt grønnsaker og blomster. Vi kan studere ekorn, småfugler og rådyr på nært hold. Eiendommen er omringet av et nytt gjerde. Utenfor gjerdet er det et stort friområde som står til vår disposisjon.

Vi har gangavstand til Sønsterud skole og Sønsterud bofellesskap, samt Gjesåsberget. Vi har derfor gode muligheter til å tilpasse våre aktiviteter til vårt kjerneområde. Dette er «gull» verdt også med tanke på overgang barnehage – skole. Vi bruker blant annet skolens gymsal en del, går på turer i skogen og besøker de gamle.

Vi jobber ut fra rammeplanen for barnehager som kom i 2017. Sønsterud barnehage har i samarbeid med samarbeidsutvalget blitt enige om å fortsette fokuset med vennskap, styrke barns egenverdi, danning og anerkjennelse.

Kontaktinfo

Eva Karin Christensen
Leder/Enhetsleder
E-post
Mobil 41 02 07 44

Nyheter