Barnehagene i Åsnes

Åsnes kommune har åtte barnehager med plass til ca. 260 barn. Av disse er fire kommunale barnehager og fire private barnehager .

Barnehageloven med forskrifter regulerer alle typer barnehagedrift, både formål, innhold og utforming. 

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Åsnes kommune utøver tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.

Fant du det du lette etter?