Barnehagene i Åsnes

Åsnes kommune har åtte barnehager med plass til ca. 260 barn. Av disse er fire kommunale barnehager og fire private barnehager.

Barnehageloven med forskrifter regulerer alle typer barnehagedrift, både formål, innhold og utforming. 

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Åsnes kommune utøver tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.