Barnehagene i Åsnes

Åsnes kommune har sju barnehager med plass til ca. 250 barn. Av disse er fire kommunale barnehager og tre private barnehager.

Barnehageloven med forskrifter regulerer alle typer barnehagedrift, både formål, innhold og utforming. 

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Åsnes kommune utøver tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.

 

 

Barnehagerute 2023/2024 for kommunale barnehager i Åsnes:

 

Tirsdag 1. august:         Første dag i barnehageåret 2023/2024 

Torsdag 17. august:       1. planleggingsdag 

Fredag 18. august:        2. planleggingsdag 

Fredag 24. november:   3. planleggingsdag 

Fredag 22. desember:   Siste dag før jul

 

Tirsdag 2. januar:        Første dag etter juleferien

Fredag 2. februar:       4. planleggingsdag

Tirsdag 2. april:          Første dag etter påske

Fredag 10. mai:           5. planleggingsdag

Fredag 5. juli:             Siste dag i barnehageåret og før sommerferien

 

Barnehagene er stengt uke 28-30 (10. juli - 28. juli)

Skolens høstferie: Uke 41

Skolens vinterferie: Uke 9