Tilvenning til barnehage

Alle barnehagene kontakter familiene før sommerferien for besøk i barnehagen for nye barn og foreldre.

Barnehagen oppfordrer barn og foreldre til å komme på besøk til barnehagen før oppstarten. Antall ganger bestemmer foreldrene selv.

Ved oppstart:

Dag 1: Barnet og foreldrene blir møtt i garderoben og ønsket velkommen til barnehagen. En voksen følger opp barn og foreldre gjennom dagen.  Barnet har kort dag, og en av foreldrene er til stede hele dagen.

Dag 2 og 3: Barnehagen forventer at en av foreldrene er tilstede store deler av dagen. Barnehagen understreker at tilvenning er individuell ut fra barnets behov. For noen barn er det nok at en av foreldrene er tilstede i 3 dager, mens andre barn trenger mye lengre tid på tilvenningen.