Planer for barn og utdanning

Barnehageplan (PDF, 691 kB)

Strategisk plan for Åsnes-skolen 2017-2021 (PDF, 991 kB)

Plan for trygt skolemiljø (PDF, 162 kB)

Plan for forebyggende arbeid barn og unge i Åsnes kommune (PDF, 2 MB)