Nyttige linker

Nedenfor følger linker til nettsteder som er relevante for både elever, foresatte og lærere ved Åsnes ungdomsskole.

Utdanningsdirektoratet  

Foreldreutvalget i grunnskolen

Utdanningsdirektoratets sider om mobbing

Forlaget Unibok sine nettbaserte bøker

Microsoft Office 365

NRK Skole

TV2 Skole

Elevavisa ved ÅUS

Matematikklenke

Korarti

Kikora matematikk

IST skoleadministrasjon

Vilbli - Nettsted for innsøking VGS

Vigo - Nettsted for innsøking VGS

Utdanning - Nettsted for innsøking VGS

Olweusprogrammet