Influensa-vaksine

Fra uke 46 (fra 13. november) tilbyr Åsnes helsestasjon vaksinering mot influensa.

For å få satt vaksine må man først ha bestilt time. Det gjør du ved å ringe helsestasjonen på telefon 62 95 67 70. Åsnes helsestasjon har telefontid kl. 08 – 15.30 mandag – fredag.

Influensavaksine koster kr. 250,-

Hvis du har time ved Åsnes legesenter, kan du ta influensa-vaksine i forbindelse med legebesøket. 

 

 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

• 65 år eller eldre 

• Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 

 

Barn og voksne i følgende risikogrupper anbefales også å ta influensavaksine:

• kronisk lungesykdom 

• kronisk hjerte- og karsykdom

• kronisk leversvikt 

• kronisk nyresvikt 

• kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

• nedsatt immunforsvar 

• diabetes mellitus, type 1 og 2 

• svært alvorlig fedme (BMI over 40)

• annen alvorlig eller kronisk sykdom 

• Gravide fra 12. svangerskapsuke

• Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.

 

For mer informasjon, les her: Vaksine mot influensa - FHI

Barn tilbys influensavaksine som nesespray. Vennligst kontakt helsestasjonen for timeavtale. 

 

I tillegg anbefales følgende grupper influensavaksine:

  • Helsepersonell og ansatte i helse og omsorgstjenesten
  • Personer som bor sammen med pasienter med nedsatt immunforsvar
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende gris
  • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.