Bostøtte og tilskudd til bolig

Tilskudd

 

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Les mer på Husbankens nettsider 

Bostøtte

 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.
 

Her finner du mer informasjon om bostøtte 

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir, Søk bostøtte

Trenger du hjelp vedrørende ordningene, kan du henvende deg til NAV for å få hjelp og veiledning.

 

Informasjon om startlån finner du her

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) 

NAV Solør (klikk her)