Tjenester i brukers eget hjem

ViTT yter miljøarbeidertjenester i brukerens eget hjem.

Tjenestene er: