Utetjenesten

ViTT utetjeneste yter miljøarbeidertjenester i tjenestemottakerens eget hjem.

Tjenestene er: