Hovelsåsberget

Hovelsåsberget ligger på vestsida av Flisa, i Åsnes Åsa.

Fysak løypa på Hovelsåsberget er 6 km og har variert terreng med grusveier, skogsveier og stier. Høyeste punkt er 350 moh. Løypa går opp på toppen, rundt Hovelsåsberget og ned igjen på andre siden. Det er noen bratte partier og egner seg ikke for barnevogner.

Løypebeskrivelse
Fra Flisa til Snålroa krysset, videre opp veien merket Åsa kurs og feriested/ Hovelsåsen. Følg veien til veikryss og ta til høyre mot Åsa kurs og feriested. Etter 0,6 km kommer Åsa kurs og feriested (grendehuset vestsiden vel) på høyre side. Det er utgangspunkt og parkeringssted. Det bes om at det parkeres her!

Fra parkering starter løypa til høyre på grusvei/kommune vei nordover. Etter 0,5 km er det merket sti/turløpe til venstre opp i skogen. Følg stien 0,6 km oppover og du kommer til en liten grusvei, og fra denne svinger løypa til venstre på ny sti. Følg stien oppover til Fysak kasse og utsiktspunkt! ( fra våren 2020 er fysak kassa flyttet opp til platået over. Kassa sees tydelig fra stien)

Det anbefales å følge løpa videre og rundt og ned på andre siden av berget. Nede på andre siden kommer du til en grusvei, og løypa tar til høyre. Følg grusvei som etter hvert blir en skogsvei inn i skogen igjen og ender tilbake til stien som går ned til kommune veien igjen.

Løypa skal bli merket godt med Fysak emblemer, røde bånd og rød maling. Hvis det allikevel er utydelig, ta kontakt!

Odd Egil Skolegården 90190007 eller
Elin K. Skolegården: 91328905 Ved spørsmål ang løypa!

Hovelsåsberget på ut.no