Følg Riksvei 206 fra Flisa til Linna (mot Bograngen) 3,2 mil.

Myrmoen er et flott tur- og rekreasjonsområde i Flisa sentrum.

NB! Ny retning og trasé for årets topptur

Kjør fra Flisa Rv 206 mot Kjellmyra som ligger ca 4 km fra Flisa.

Parkeringsplass på Rema1000 på Flisa.

Kjør Rv 206 fra Flisa mot Sverige. Etter 15 km befinner du deg i Skalbukilen, der du kommer til en nedlagt bensinstasjon på venstre side der kan du fint parkere. Joker-butikken ligger på høyre side før den nedlagte bensinstasjonen.

Velkommen til Fysak topptur til Gjersåsen. Vi ønsker deg en fin tur! 

Kjør Rv 206 fra Flisa mot Sverige. Etter ca 7 km er du på Sønsterud. Ta av Rv 206 til venstre hvor det er skiltet mot Sønsterud bofellesskap og Sønsterud Skog skole.

NB! Ny trasé og nytt startpunkt i år!

Hovelsåsberget ligger på vestsida av Flisa, i Åsnes Åsa.