Følg Riksvei 206 fra Flisa til Linna (mot Bograngen) 3,2 mil.

Myrmoen er et flott tur- og rekreasjonsområde i Flisa sentrum.

4,5 km skogstur i variert terreng med parkering og start fra Bashammeren barnehage, 2,5 km fra Flisa sentrum. 

Kjør fra Flisa Rv 206 mot Kjellmyra som ligger ca 4 km fra Flisa.

Flott tur fra Flisa sentrum (188 moh) og til Kjølabergstoppen på 434 moh. Turen én vei er ca 2,5 km og er delvis på asfalt, delvis sti i fint skogsterreng. 

Kjør Rv 206 fra Flisa mot Sverige. Etter 15 km befinner du deg i Skalbukilen, der du kommer til en nedlagt bensinstasjon på venstre side der kan du fint parkere. Joker-butikken ligger på høyre side før den nedlagte bensinstasjonen.

Velkommen til Fysak topptur til Gjersåsen. Vi ønsker deg en fin tur! 

Kjør Rv 206 fra Flisa mot Sverige. Etter ca 7 km er du på Sønsterud. Ta av Rv 206 til venstre hvor det er skiltet mot Sønsterud bofellesskap og Sønsterud Skog skole.

Hovelsåsberget ligger på vestsida av Flisa, i Åsnes Åsa.