Myrmoen

Myrmoen er et flott tur- og rekreasjonsområde i Flisa sentrum.

Det er gode parkeringsmuligheter ved Idrettsplassen/Bjørkheim eller på nyanlagt parkeringsplass i Flissundet. Man kan starte ved Idrettsplassen og gå trappenedgangen til Myrmoen, (søndre del av fotballbanen) eller starte fra P-plass i Flissundet.

For å komme til P-plass i Flissundet: Fra rundkjøringa i Flisa sentrum, kjør Rv 20 sørover mot Kongsvinger. Ca 1 km fra rundkjøringa er det skiltet til høyre mot Myrmoen Friluftsområde. Det er samme vei som til Flissundet Motorservice, og P-plassen er rett forbi. Fysak-løypa er ca. 2,5 km. og følger lysløypetraseen. (rundløype) Terrenget er i hovedsak flatt og går på skogbunn hvor det er mulig å trille barnevogn.

 

Som et alternativ, kan man fra Flissundet/P-plassen følge tilrettelagt tursti (tur/retur ca 1,5 km) til fysakkassa. Også denne er merket med røde bånd/fysakmerker. Turstien går i starten utenom lysløypa, men vil etter hvert gå sammen med den. Terrenget her er i hovedsak flatt, med subbus/skogbunn og det er lagd flere sitte/rasteplasser langs stien. Det går fint an å gå med rullator, trille rullestol eller barnevogn.

Fysak-kassa henger i enden på den tilrettelagte tur- stien som følger langs med Flisa elva.

OBS!! Det kan være bratt å ta seg ned til Fysak-løypa fra Idrettsplassen. Ikke å anbefale hvis man triller barnevogn eller er dårlig til beins. Da må du starte fra Flissundet. Mygg kan være et problem fra medio juni til medio juli. Spesielt på kveldstid. I flomtiden kan deler av løypa som går langs Flisaelva ha oversvømmelse og er dermed ikke gangbar.

Løypa går innom fin badestrand hvor det er mulig å ta seg en dukkert.

Løypeansvarlig: Kari O. Gundersen, tlf 41 51 05 01

 

Myrmoen på ut.no (Del av rundtur)