Åsnes kommuneskoger KF

Sluttavvirkning i Tyskeberget 2018.

Åsnes kommuneskoger KF forvalter og drifter Åsnes kommunes skogeiendommer, som består av i alt 77.743 dekar beliggende i Åsnes kommune. Av dette er vel 68.800 dekar produktive arealer.

Eiendommen er fordelt på ulike teiger på østsiden av Glomma og mot svenskegrensen.

De største sammenhengende enheter ligger i Sævsjøberget, Haukåsen, Sebuberget, Eftasberget, Tyskeberget-Greinberget, Sørsåsen, Rotberget og Trangen/Losåsen/ Buttaråsen.

Teigene er markert med skilt langs vegene, og med røde og gule teiglinjer. 

 

Åsnes kommuneskoger KF uten kommunevåpen   

Selskapet har kontorer i Kaffegata 13 på Flisa.

Den daglige driften ledes av daglig leder Simon Andersson Støa. 

Åsnes Kommuneskoger KF ble vedtatt opprettet i Åsnes kommunestyre 24. juni 2013.
Åsnes kommune er eneeier av selskapet.

Åsnes kommuneskoger KF har vært i operativ drift fra 1.1.2014
Enheten er registrert i offentlige registre pr. 24.3.2014

 

Årsrapport 2023 (PDF, 2 MB)

Årsrapport 2022 (PDF, 2 MB)

Årsrapport 2021 (PDF, 710 kB)

Langtidsplan 2024-2031 (PDF, 3 MB)

 

Veger

Kommuneskogen er deltager i rundt 60 veger tilknyttet skogeiendommene. Samlet sett har vi omtrent 120.000 ansvarsmeter.


Kynndalsvegene og vegnettet i Sørsåsen og Rotberget er organiserte i egne SA. I Tyskeberget er vi med i Øvre Tyskeberget Veger SA.

 

Skogshusvær/koier

I Åsnes kommuneskoger er det i alt 18 koieanlegg/skoghusvær. Disse er ikke lenger i bruk i forbindelse med ordinært skogbruk, men noen leies ut i forbindelse med jakt og friluftsliv.

 

Furuskog Flobergsætra

 

Jakt

Åsnes Kommuneskoger KF leier ut jaktterreng gjennom ulike avtaler for elgjakt, rådyrjakt og småviltjakt på kommuneskogens areal.

Vi leier selv ut småvilt og rådyrjakt i Sørsåsen, Tyskeberget-Greinberget og Rotberget. Se Inatur.no for jaktkort her. 

 

Styret

Styret har i 2019-2023 bestått av:
Jo Inge Breisjøberget (leder), Frank Bjørneseth (nestleder), Tonje Jakobsen Lillemo, Svein Olav Sjølli og Ørjan Bue (styremedlemmer).
 

 

Tømmerlunne Storlundbenken

Kontaktinfo

Simon Andersson Støa
E-post
Telefon 99 49 84 72