Åsnes kommuneskoger KF

Klikk for stort bildeSluttavvirkning i Tyskeberget 2018.
 
Åsnes kommuneskoger KF forvalter og drifter Åsnes kommunes skogeiendommer, som består av i alt 56.754 dekar beliggende i Åsnes kommune. Av dette er vel 50.000 dekar produktive arealer.

Eiendommen er fordelt på ulike teiger på østsiden av Glomma og mot svenskegrensen.

De største sammenhengende enheter ligger i Sævsjøberget, Haukåsen, Sebuberget, Eftasberget, Tyskeberget, Sørsåsen, Rotberget og Trangen/Losåsen/ Buttaråsen.

Enkelt-teiger ved Risbekken, Flobergsætra og Grønholen. Mindre teiger ved Baksjøen, Hof-Åsa, Brattåsen, Austadberget og Gjesåsberget.

Klikk for stort bilde   

Selskapet har kontorer i Kaffegata 13 på Flisa.

Det løpende arbeidet utføres av konsulent Ole Jørgen Gjems i 30 % stilling og daglig leder Knut Aandstad. 

Åsnes Kommuneskoger KF ble vedtatt opprettet i Åsnes kommunestyre 24. juni 2013.
Åsnes kommune er eneeier av selskapet.

Åsnes kommuneskoger KF har vært i operativ drift fra 1.1.2014
Enheten er registrert i offentlige registre pr. 24.3.2014

 

Årsrapport 2019 (PDF, 626 kB)

 

Langtidsplan vedtatt 2019 (PDF, 2 MB)

 

Veger
Kommuneskogen er deltager i rundt 60 veger tilknyttet skogeiendommene. Samlet sett har vi omtrent 69.000 ansvarsmeter.
Kynndalsvegene og vegnettet i Sørsåsen og Rotberget er organiserte i egne SA. I Tyskeberget er vi med i Øvre Tyskeberget Veger SA.

 

Skogshusvær/koier
I Åsnes kommuneskoger er det i alt 17 koieanlegg/skoghusvær. Disse er ikke lenger i bruk i forbindelse med ordinært skogbruk, men noen leies ut i forbindelse med jakt og friluftsliv.

 

Klikk for stort bildeFuruskog Flobergsætra

 

Jakt
Det er nå løpende avtaler frem til og med 2021 for de fleste områder.  
For elg er det slik at jaktlagene betaler en fast sum for jakttilgangen, og så etterbetaler for dyr som felles.

Nye avtaler for tre år er gjort i januar 2019. Det ble felt 19 elger og 23 rådyr i kommuneskogen i 2019. 

Det ble i 2015 inngått avtale med Åsnes Jeger- og Fiskeforening om småviltjakt og administrering av rådyrjakta. Avtalen løper ut 2021.

 

Verneplaner
Det ble i 2014 fremmet tilbud til Staten om frivillig vern av skog. Aktuelle områder er i Sævsjøberget og toppen av Tyskeberget. Stortinget har vedtatt 10 % vern.

I oktober 2018 ble det inngått avtale om frivillig vern av samlet 1593 dekar i Brenninga i Sævsjøberget. Av dette var 1100 da produktivt, 290 da myr/tjern  og 203 da MIS-område.

Frivillig verning av Brenninga ble endelig vedtatt i statsråd sommeren 2019.

 

Styret
Styret består i 2020 av:
Jo Inge Breisjøberget (leder), Frank Bjørneseth (nestleder), Tonje Jakobsen Lillemo, Svein Olav Sjølli og Ørjan Bue (styremedlemmer). 

Knut Aandstad er daglig leder.

 

Klikk for stort bildeTømmerlunne Storlundbenken

Kontaktinfo

Knut Aandstad
Styreleder
E-post
Mobil 906 07 060
Ole Jørgen Gjems
E-post
Telefon 902 06 263