Utleieboliger

Åsnes kommune har 38 ordinære utleieboliger, 15 boliger som er øremerket flyktninger, og 107 leiligheter i omsorgsboliger.  De fleste ligger på Flisa, men vi har også boliger på Jara, Østsiden, Sønsterud og Haslemoen. 

På utleie- og flyktningeboliger har vi en snekker som utfører bygningsmessig vedlikehold.  På omsorgsboligene er det vaktmestere og renholdere som følger opp daglig drift og vedlikehold.

Enheten Eiendom har ansvaret for saksbehandling i forbindelse med utleie av ordinære utleieboliger og flyktningeboliger. Vedtak om hvem som får leie slike boliger fattes av «Boligtildelingsteamet». 

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig (PDF, 107 kB)

Kontaktpersoner:

Eiendomssjef Jan Maliberg, tlf 62956682, jan.maliberg@asnes.kommune.no ,

Saksbehandler May Eierholen, tlf 458 71 818, may.eierholen@asnes.kommune.no

For å få leie omsorgsbolig kreves det at søker har fått tildelt helsetjenester av kommunen.  Saksbehandler av søknader om leie av omsorgsbolig er avdelingen Koordinering, fag og forvaltning.

  Søknadsskjema for leie av kommunal bolig finner du her 

Ved behov for akuttbolig, ta kontakt med NAV Åsnes på telefon 55553333.