Utleieboliger

Åsnes kommune har 29 ordinære utleieboliger, 25 boliger som er øremerket flyktninger, og 88 leiligheter i omsorgsboliger.  De fleste ligger på Flisa, men vi har også boliger på Jara, Østsiden, Sønsterud og Haslemoen. 

Eiendom og park har en snekker som utfører bygningsmessig vedlikehold på utleieboligene. På omsorgsboligene har vi i tillegg vaktmestere og renholdere som følger opp daglig drift og vedlikehold.

Vi har også ansvaret for saksbehandling i forbindelse med utleie av ordinære utleieboliger og flyktningeboliger. Vedtak om hvem som får leie slike boliger fattes av «Boligtildelingsteamet». 

 

Kontaktpersoner:

Eiendomssjef Jan Maliberg, tlf 62956682, jan.maliberg@asnes.kommune.no ,

Saksbehandler Synnøve Heiberg, tlf 62956678, synnove.heiberg@asnes.kommune.no 

 

Når det gjelder omsorgsboliger, er det avdelingen Koordinering, fag og forvaltning som saksbehandler søknader og tildeler boliger.

  

Søknadsskjema for leie av kommunal bolig finner du her 

 

Ved behov for akuttbolig, ta kontakt med NAV Åsnes på telefon 55553333.