"Fargerikdag" på Myrsnipa

I Myrsnipa barnehage har vi ulike nasjonaliteter representert, både i barnegruppa, foreldregruppa og i personalgruppa. I barnehagen er det totalt 15 nasjonaliteter representert. Vi har valgt å holde en «Fargerikdag» i barnehagen for å lære mer om de ulike nasjonalitetene som er representert i Myrsnipa og i tillegg få et innblikk i hvordan de lever i andre land.

 

Når vi får et så stort kulturelt mangfold, blir det enda viktigere å jobbe med toleranse og respekt for hverandre.

«Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett samt bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet» (Rammeplanen 2017)

 

Foreldrene lagde de utroligste retter som barna hadde med seg. Vi i barnehagen lagde en utstilling av ting barna lagde, og barna hadde med seg noe som representerte landet som mamma eller pappa kommer fra.

Alle barn er forskjellige. Noen har mørkt hår, noen har lyst hår, noen har dialekt, noen har blå øyne, noen er korte, noen er lange, noen tror på Jesus og noen tror på Allah. Dette sier noe om at det mangfoldet vi har av kulturer ikke vil forsvinne, men blir større. Når vi får et så stort kulturelt mangfold, blir det enda viktigere å jobbe med toleranse, religionsfrihet og likeverd.

Vi hadde en kjempefin og annerledes dag!