Skolestart 21. august  

Vi ønsker alle elever og alle ansatte velkommen til nytt skoleår! Første skoledag er mandag 21. august.

. - Klikk for stort bilde 

Jara skole

1. trinn møter ute kl. 09.00.

2. - 7. trinn møter ute kl. 08.00.

Timeplanen har tilsvarende start- og sluttidspunkt som forrige skoleår.

Ved inngangen til skoleåret 2023/2024 har Jara skole 53 elever.

 

Sønsterud skole

1. trinn starter kl. 10.00.

2. - 7. trinn starter kl. 08.20.

Oppmøte på skoleplassen.

Ved inngangen til skoleåret 2023/2024 har Sønsterud skole 137 elever.

 

Flisa skole

1. trinn begynner kl. 10.00.

2. - 7. trinn begynner kl. 8.45.

Ved inngangen til skoleåret 2023/2024 har Flisa skole 255 elever.

 

Solør Montessori

Oppmøte foran skolen klokka 8.45 for alle elever. 

Ved inngangen til skoleåret 2023/2024 har Solør Montessori 22 elever.

 

Åsnes ungdomsskole

Alle elever begynner kl. 08:40.

8. trinn møter ute i skolegården.

9.  og 10. trinn møtes i sine klasserom.

Ved inngangen til skoleåret 2023/2024 har Åsnes ungdomsskole 190 elever.

 

Åsnes opplæringssenter

Første skoledag for alle deltagere på Åsnes opplæringssenter er mandag 21. august. Skoledagen begynner kl. 08.45.