Sønsterud skole

Oppstart Sønsterud skole skoleåret 2022/2023

Første skoledag er mandag 15. august 2022.

1. trinn kl. 1000-1335

2.-7. trinn kl. 0820-1335

Oppmøte på skoleplassen, hvor ansatte tar i mot elevene.

 

 

Ved inngangen til skoleåret 2021/2022 hadde Sønsterud skole 142 elever.

 

Besøksadresse: Sønsterud 1, 2280 Gjesåsen

Sønsterud skole/SFO ligger i Gjesåsen, åtte kilometer fra Flisa sentrum. Skolen har lang tradisjon i bygda og ble opprettet i 1901. Skolen er en 1.-7. skole og har pr. august 2019 137 elever.

Skolens visjon er: "Friske og aktive elever som trives og har vilje til å lære". Området rundt skolen innbyr til mye uteaktivitet og friluftsliv. Vi har lysløype/sykkelløype rett bak skolen og et stort skileik-anlegg med gapahuk og bålplass.

På Sønsterud skole/SFO blir det arbeidet kontinuerlig med læringsmiljø slik at det skal være trygt og stimulerende for alle. Både hjem, skole og elevråd arbeider aktivt for et godt og positivt skolemiljø.

 

Skoletider:

1.- 2. klasse slutter kl. 13.35 mandag-torsdag, og kl. 12.20 fredag

3.- 6. klasse slutter kl. 13.35 alle dager

7. klasse slutter kl. 13.35 mandag, onsdag-fredag, og kl. 14.35 tirsdag

 

 

Åpningstider kontor:

Mandag kl. 0730-1530

Tirsdag kl. 0730-1530

Torsdag kl. 0730-1530

 

Kontortid for SFO-leder:

Tirsdager kl. 08.20-10.45

Onsdager kl.  09.15-11.30

Torsdager kl. 08.20-11.00

 

Besøksadresse: Sønsterud 1, 2280 Gjesåsen

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Nyheter