Sønsterud skole

Sønsterud skole (18) B

 

Velkommen til skoleåret 2023-2024!

Første skoledag er mandag 21. august 2023.

2. - 7. trinn starter kl. 08.20.

1. trinn starter kl. 1000.

Oppmøte på skoleplassen.

Vel møtt!

 

 

Besøksadresse: Sønsterud 1, 2280 Gjesåsen

Sønsterud skole/SFO ligger i Gjesåsen, åtte kilometer fra Flisa sentrum. Skolen har lang tradisjon i bygda og ble opprettet i 1901. Skolen er en 1. - 7. skole.

Ved inngangen til skoleåret 2023/2024 hadde Sønsterud skole 138 elever.

Skolens visjon er: "Friske og aktive elever som trives og har vilje til å lære". Området rundt skolen innbyr til mye uteaktivitet og friluftsliv. Vi har lysløype/sykkelløype rett bak skolen og et stort skileik-anlegg med gapahuk og bålplass.

På Sønsterud skole/SFO blir det arbeidet kontinuerlig med læringsmiljø slik at det skal være trygt og stimulerende for alle. Både hjem, skole og elevråd arbeider aktivt for et godt og positivt skolemiljø.

 

Skoletider:

1.- 2. klasse slutter kl. 13.35 mandag-torsdag, og kl. 12.20 fredag

3.- 6. klasse slutter kl. 13.35 alle dager

7. klasse slutter kl. 13.35 mandag, onsdag-fredag, og kl. 14.35 tirsdag

 

 

Åpningstider kontor:

Mandag kl. 0730-1530

Tirsdag kl. 0730-1530

Torsdag kl. 0730-1530

 

Kontortid for SFO-leder:

Mandager kl. 08.20-10

Tirsdager kl. 11-13

Onsdager kl.  09.30 - 12.30

Torsdager kl. 11-13

 

Besøksadresse: Sønsterud 1, 2280 Gjesåsen

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Kontaktinfo

Sønsterud skole og SFO
Telefon 62 95 87 04

Nyheter