To forslag til detaljreguleringsplaner på Sønsterud til ettersyn

Forslag til detaljreguleringsplaner for Tallbakkvegen 1 og "Sønsterud vest" er ute til 1. gangs offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde 

Detaljreguleringsplaner for Tallbakkvegen 1, gnr. 39, bnr. 653, plan-ID 2020004 og "Sønsterud vest", plan-ID 2020003 – planforslag til offentlig ettersyn.   

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget i Åsnes, i møte den 11.01.2021, i sak 002/21, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter for Tallbakkvegen 1, plan-ID 2020004, ut til 1. gangs offentlig ettersyn. Planområdet ligger langs sørsiden av Tallbakkvegen, på Sønsterud. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse.

Sakspapir Tallbakkvegen (PDF, 530 kB)

Planbeskrivelse Tallbakkvegen (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser Tallbakkvegen (PDF, 174 kB)

Reguleringsplan Tallbakkvegen (PDF, 534 kB)

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget i Åsnes, i møte den 08.02.2021, i sak 005/21, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter for "Sønsterud vest", plan-ID 2020003, ut til 1. gangs offentlig ettersyn. Planområdet ligger langs begge sider av August Embretsens veg på Sønsterud. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse.

Sakspapir Sønsterud vest (PDF, 2 MB)

Sønsterud vest Planbeskrivelse  (PDF, 3 MB)

Sønsterud vest Plan endret etter vedtak (PDF, 665 kB)

Sønsterud vest Reguleringsbestemmelser (PDF, 95 kB) 

Sønsterud vest ROS-analyse  (PDF, 188 kB)

Sønsterud vest Rammeplan VA (PDF, 232 kB)

 

Frist for å komme med uttalelser til planforslagene er 19. april 2021.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller på e-post til post@asnes.kommune.no