Myrsnipa

Myrsnipa barnehage ble etablert i 1985 og er kommunens første heldagsbarnehage. Den ble påbygd i 1991 og har i dag tre avdelinger. Barnehagen har 54 plasser. Det er mange søkere til denne barnehagen.

Barnehagen ligger ved foten av Kjølaberget og er den mest sentrumsnære barnehagen i Åsnes. Det betyr at barnehagen har god tilgang til både skog og natur, samtidig som det er kort vei til sentrum. Barnehagen bruker skogen mye til alle årstider. Det gjennomføres lengre og kortere turer med alle barna. De største barna er også på overnattingstur i lavvo før sommerferien det siste barnehageåret.

Aktivitetstilbud og arrangementer i sentrum er i gåavstand fra Myrsnipa. Barnehagen deltar i flere ulike aktiviteter i løpet av året. Vi kan for eksempel nevne:

  • Bruk av biblioteket og de arrangementer som foregår der
  • Bruk av familieparken som ble etablert i 2016 i regi av Landsbyen Flisa ved Åsneshallen
  • Bruk av aktivitetsparken på Myrmoen som ble etablert av Åsnes kommune i 2016
  • Besøk ved ulike bedrifter etter invitasjoner

 

Åpningstidene er fra kl. 7.00 til kl. 16.30.

Andre igangsatte prioriterte områder:

Barnehagen har etablert et fast samarbeid med Solkroken Dagsenter for demente og er registrert som «Livsglede»-barnehage. Dette er til stor gjensidig glede for både barna og de eldre.

Klubb for de største barna i barnehagen gjennomføres to ganger hver uke. Det arbeides med skoleforberedende aktiviteter og selvstendighetstrening. Dette foregår både utendørs og innendørs.

Barnehagen har en aktiv foreldregruppe, og det blir lagt stor vekt på både barns og foreldres medvirkning i barnehagen. Det ble blant annet gjennomført en opprusting av barnehagens uteområde i regi av FAU våren 2017 og 2018.

Barnehagen er registrert som en «5 om dagen-barnehage», og det blir servert frukt og/eller grønt til alle måltider. Til bursdager serveres det frukt som bursdagsbarnet selv har valgt ut.

Nyheter