Myrsnipa

Vi ønsker dere velkommen til Myrsnipa barnehage, barnehagen med fokus på inkludering og mangfold, språk og motorikk. Hos oss vil du møte positive og engasjerte medarbeidere med barns beste i fokus og en hverdag preget av lek, glede og humor hos barn og voksne.

Vi gir barna mulighet til å bli den beste versjonen av selv med styrke til å ta egne valg, si nei, vise andre omsorg og respekt, og gå ut i verden og si "HER KOMMER JEG"! Vi styrker barnas emosjonelle utvikling og gir de verktøyene til å takle motstand. Hos oss er alle velkommen og vi er glad for å se nettopp DEG!

Barnehagen er for barn i alderen 0-5 år. Noen starter rett før de blir 1 år, og noen fyller 6 år før de starter på skolen.

Vår visjon er

«Lek og læring  hånd i hånd, i Myrsnipa knyttes vennskapsbånd».

 

Myrsnipa barnehage ble etablert i 1985 og var kommunens første heldagsbarnehage. Den ble påbygd i 1991 og har i dag tre avdelinger. Barnehagen har 54 plasser. Det er mange søkere til denne barnehagen.

Barnehagen ligger ved foten av Kjølaberget og er den mest sentrumsnære barnehagen i Åsnes. Det betyr at barnehagen har god tilgang til både skog og natur, samtidig som det er kort vei til sentrum. Barnehagen bruker skogen mye til alle årstider. Det gjennomføres lengre og kortere turer med alle barna. De største barna er også på overnattingstur i lavvo før sommerferien det siste barnehageåret.

Aktivitetstilbud og arrangementer i sentrum er i gåavstand fra Myrsnipa. Barnehagen deltar i flere ulike aktiviteter i løpet av året. Vi kan for eksempel nevne:

  • Bruk av biblioteket og de arrangementer som foregår der
  • Bruk av familieparken som ble etablert i 2016 i regi av Landsbyen Flisa ved Åsneshallen
  • Bruk av aktivitetsparken på Myrmoen som ble etablert av Åsnes kommune i 2016
  • Besøk ved ulike bedrifter etter invitasjoner

 

Barnehagen har etablert et fast samarbeid med Solkroken Dagsenter for demente og er registrert som «Livsglede»-barnehage. Dette er til stor gjensidig glede for både barna og de eldre.

I barnehagen er det klubb for de største barna hver uke. Det arbeides med skoleforberedende aktiviteter og selvstendighetstrening. Dette foregår både utendørs og innendørs.

Myrsnipa er en flerkulturell barnehage med mange barn med andre nasjonaliteter. For oss er det viktig at alle viser hverandre respekt og vise glede over at vi alle er forskjellig og unike. I tillegg til dette inkluderings-og mangfoldsarbeidet,er barnehagens fokusområder i år språk, motorikk og barns emosjonelle utvikling

Oppholdstiden i barnehagen skal bidra til å gjøre barna i stand til å møte et mangfoldig samfunn. Alle, uavhengig av etnisk bakgrunn, skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og være stolt av seg selv.

Barnehagen har en aktiv foreldregruppe, og det blir lagt stor vekt på både barns og foreldres medvirkning i barnehagen. Barnehagen er registrert som en «5 om dagen-barnehage», og det blir servert frukt og/eller grønt til alle måltider. Til bursdager serveres det frukt som bursdagsbarnet selv har valgt ut.

Åpningstidene er fra kl. 7.00 til kl. 16.30.

Kontaktinfo

Monica Clausen Kleppe
Leder/Enhetsleder
E-post
Mobil 48 99 46 85

Nyheter