Bashammeren

Bashammeren barnehage er en kommunal barnehage som ligger i boligområdet Bashammeren sør for Flisa sentrum.

Besøksadresse: Bashammervegen 54, Flisa

 

Barnehagen ble offisielt åpnet 2. oktober 2002. Barnehagen er delt opp i to utvidede avdelinger, oppkalt etter to av de sju dvergene i «Snehvit og de sju dverger»: "Lystig" og "Blygen". Dette med bakgrunn i at det var et steinbrudd i Bashammeren fra gammelt av.

Fra barna begynner på småbarnsavdelingen, er vi opptatt av nære relasjoner som vil bygge tillit, trygghet og trivsel.

Vi er en barnehage som gjennomgående legger vekt på fysisk aktivitet og en sunn livsstil. Nærmiljøet vårt er unikt! Det består av store skogområder med mange muligheter. I skogen bak boligområdet har vi en gapahuk med fast bålplass. Bak gapahuken er det skog, naturlig klatrevegg, en bekk og en veldig spennende «Gnottehule». Det er også muligheter til å gå toppturer, både korte og litt lengre ift alderen på barna. Det er ikke langt å gå til akebakken i borettslaget heller.

I tillegg har vi muligheter til å besøke gårder i nærheten der barna kan få se på ulike gårdsdyr. Barnehagens uteområde er stort, og består av både kupert naturtomt og faste lekeapparater.

 

 

I juni 2019 stod ei flott trafikkløype klar i Bashammeren barnehage

Her har barna muligheter til å lære om trafikksikkerhet, skilter o.l..

Trafikkløypa stimulerer trafikkbildet fra det virkelige liv. Vegen går forbi gangfelt, sitteplasser og diverse vegskilt (vikeplikt, elgfare og fartsgrense).

Det endelige regnskapet for anlegget ble på nærmere 200.000 kr. Foreldrene gikk i «bresjen», søkte – og fikk midler fra samferdselsdepartementet. De fikk også støtte fra Flisa grenderåd, Grue Sparebank, Sparebank 1 Østlandet, Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg og Kompass bygg. I tillegg ble det brukt mange dugnadstimer. Resultatet ble formidabelt!

 

  

Kontaktinfo

Edith Monja Dahl
Leder/Enhetsleder
E-post

Nyheter