Kommunalt hjelpemiddellager

Korttidsutlån av hjelpemidler fra kommunalt lager

Aktuelle hjelpemidler fra korttidslager kan være blant annet rullestol, rullator, toalettstol, toalettforhøyer, krykker.

Kontakt mandag – fredag kl. 8 - 15.30 på tlf 62956751/62956752

Mobil 90116366

 

Kommunens lager ligger i underetasjen på Åsnes Sykehjem, Rådhusgata 10, 2270 Flisa

Følg skilting mot "Hjelpemiddellager" på baksiden av Åsnes sykehjem.

Tilbudet er gratis.