Helsestasjon/barnekontroll

Helsestasjonens formål er å forebygge medfødte og ervervede sykdommer, deriblant også tannsykdommer og skader blant barn. Helsesøster skal jobbe for å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Postadresse: Jordmortjenesten, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefonnummer: 62956770

 

Helsestasjonens oppgave er å støtte foreldrene gjennom råd og veiledning, samt følge barnets utvikling. Det henvises videre til spesialisthelsetjenesten og andre hjelpeinstanser når det er behov for det. Helsestasjonen vaksinerer barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram.

 

Helsestasjonen omfatter i første rekke tjenester fra helsesøster og lege. Det er for øvrig et nært samarbeid med fysioterapeut og tannhelsetjeneste, samt andre kommunale instanser som barnevern og PPT. 

 

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du tilbud om:

 

Hjemmebesøk til nyfødte barn. Jordmor + helsesøster.

Seksukerskontroll med Rotavirusvaksine.  Lege og helsesøster.

3-månederskontroll. Helsesøster. HIB/ Polio/ trippelvac/hepB + Pneumokokkvaksine +Rotavirusvaksine.

4-månederskontroll. Helsesøster. Kontroll tilbys ved behov.

5-månederskontroll. Helsesøster. HIB/ Polio/ trippelvac/hepB + Pneumokokkvaksine.

6-månederskontroll. Lege

8-månederskontroll. Helsesøster.

10-månederskontroll. Helsesøster.

1-årskontroll. Lege og helsesøster. HIB/ Polio/ trippelvac/hepB + Pneumokokkvaksine

15-månederskontroll. Helsesøster. MMR-vaksine.

2-årskontroll. Lege og helsesøster.

4-årskontroll. Helsesøster.

Mor og barn-gruppe. Tilbud til kvinner som nylig har født. Ledes av fysioterapeut og helsesøster. Det betales en egenandel.

Kontaktinfo

Linda Strand
Leder
E-post
Telefon 62 95 67 70
Mobil 951 58 525

Kart

Fant du det du lette etter?