Pårørendekvelder for pårørende i rus og psykiatri

Gjennom 2024 arrangeres det pårørendekvelder for pårørende til mennesker med vanskeligheter knyttet til psykisk helse, avhengighet og / eller rus. Pårørende er alle som opplever å ha en relasjon til noen med slike utfordringer.

 

Pårørendekveldene arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes og Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum og KoRus-Øst. 

Alle arrangementene finner sted på Helsehuset i Elverum 

 

Tirsdag 23. april kl.18:00.

Tema: Juss – rettigheter og muligheter
 

Jurist fra kommunen og Petter Sundt Nyborg (Enhetsleder for psykisk helsetjeneste i Elverum kommune) tar opp temaene tvang, taushetsplikt og pårørendes rettigheter.
 

Tirsdag 17. september kl. 18:00.

Tema: Forvaltning, gjeld, bolig og sosial

Representant fra NAV vil holde et innlegg om dette.
 

Tirsdag 19. november kl. 18:00.

Tema: Avhengighet og/ eller rus

Sissel Berge fra politiet vil holde et innlegg om dette sammen med en kommunal ruskonsulent.

 

 

Arrangørene er åpne for innspill fra deltagerne om nye temaer.

Alle pårørendekvelder er gratis.

 

 

Kontaktpersoner for deg som er pårørende og bor i Åsnes er

Inger Camilla Jægersborg, tlf: 48892206

Tove Anita Fjeld, tlf: 40437389

 

 

Tidligere arrangement:

Tirsdag 5. mars kl. 18:00.

Tema: Egenivaretagelse som pårørende

Sykepleier Nina Wiker fra Åmot kommune vil holde et innlegg om dette.

Foredraget er delt opp i flere bolker:

  • Skape en forståelse av hvordan hjernen vår reagerer i «truende» situasjoner.
  • Hvordan vi kan øve på å endre dette.
  • Forslag til hva vi konkret kan gjøre for å skape rom til oss selv.
  • Innspill hentet fra Selvhjelp Norge sin nettside.