Samtaletjenesten

Samtaletjenesten er en del av Psykisk helse- og rustjeneste og holder til på Sparbyhuset. Tilbudet er ment å være en ytelse til de som har utfordringer i hverdagen og redusert livskvalitet på grunn av sin psykiske helse.

Vi kan bidra til at man kan bedre evnen til å mestre livet og hverdagen på tross av psykiske utfordringer. Brukermedvirkning skal vektlegges i vår tjeneste.

 

Hjelp fra samtaletjenesten innebærer/kan innebære;

  • Målrettet individuell oppfølging
  • Kartlegging ved bruk av anerkjente kartleggingsverktøy
  • Støttesamtaler/konsultasjoner
  • Sosial trening
  • Samarbeid med pårørende og/eller andre nærpersoner
  • Bidra i forhold til utarbeidelse av individuell plan
  • Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser
  • Råd/veiledning/undervisning til andre hjelpeinstanser i kommunen
  • Gruppetilbud

 

Henvisning kan sendes til og behandles av enhet for Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

Henvisende instanser kan være bl.a. fastlege, NAV, 1. og 2. linjetjenesten og kriminalomsorgen.

Du kan også ta kontakt selv.

Kontaktinfo

Tove Anita Fjeld
Leder
E-post
Mobil 40 43 73 89