Sparbyhuset aktivitetssenter

Sparbyhuset aktivitetssenter er en del av Psykisk helse- og rustjeneste. Aktivitetssenteret er til for å skape aktivitet og deltakelse for mennesker med psykiske helseplager.

 

Hvem kan få tilbud ved Sparbyhuset aktivitetssenter?

For å benytte tilbudet må du være bosatt i Åsnes kommune og være over 18 år. Vi er et lavterskeltilbud og du trenger ingen henvisning.

 

Hva innebærer det å benytte seg av tilbudet?

Sparbyhuset aktivitetssenter bruker kultur, fysisk aktivitet, meningsfull hverdagsaktivitet og friluftsliv som virkemiddel for å fremme helsen.

Vi ønsker å skape innhold og mening i hverdagen gjennom aktivitet og sosiale fellesskap.  

Gjennom aktivitet inspirere og motivere til medvirkning i egen bedringsprosess.

Gi kunnskap og erfaringer som bidrar til mening, mestring og utvikling i eget liv, samt åpne for deltagelse i lokalsamfunnet.

Tilby sosiale, kulturelle og kunnskapsformidlende arenaer og aktiviteter.

Gå inn på  Facebook-gruppen vår «Sparbyhuset aktivitetssenter» 

 

Treningsgruppa “Frisk og rask” 

Her er det trening på Victus tre dager i uken kl 13.30 – 15.30.

Mandag, onsdag og fredag. Det er en ansatt som møter deg ute for å slippe deg inn og blir der hele timen. 

Ønsker du å trene sammen med noen, bli vist rundt eller få litt veiledning, kan du ta kontakt med Linda Opaas på telefonnummer 99462780.

 

Møteplassen

Møteplassen er et lavterskeltilbud til de som strever med/har strevd med avhengighetsproblematikk. 

Møteplassen arrangeres annenhver tirsdag (i partallsuker) kl. 16:00- 20:00 på Sparbyhuset aktivitetssenter. Møteplassen har egen lukket Facebook-side hvor det blir gitt informasjon til deltakerne. Det serveres middag, og sosialt samvær vektlegges.

For mer info, kontakt Marianne Myrvang på telefon 48892207.

Turdag

Hver onsdag er det turdag i nærmiljøet kl. 10 – 14.

Kontakt Lena Jonsrud på telefon 45 87 22 83 for påmelding til tur.

 

Torsdagstreff for bosatte flyktninger

Hver torsdag er det treff for bosatte flyktninger kl. 14.00 – 18.00.

 

Koster det noe?

Tilbudet er gratis, men enkelte arrangerte turer må betales selv. Prisen oppgis alltid i forkant. 

Dette forventer vi av deg:

Alle som benytter seg av de ulike aktivitetstilbudene har ansvar for egen og andres trivsel, samt deltar på aktiviteter og gjøremål i fellesskap med de andre deltakerne. 

Vi forventer at du kommer upåvirket av rusmidler.

Kontaktinfo

Lena Marianne Jonsrud
Fagarbeider m/fagsk.utd
E-post
Mobil 45 87 22 83
Laila Marianne Myrvang
Fagarbeider m/ fagskoleutd
E-post
Mobil 48 89 22 07
Tove Anita Fjeld
Leder
E-post
Mobil 40 43 73 89