Sang

Elever på barneskolen fra 3. kl, får tilbud om sangtimer på grupper.

En gruppetime varer 45 min. Etter hvert som man blir eldre, kan man få tilbud om enetime. Da får man 30 minutter alene med lærer i uka.

På sangtimene lærer elevene om sangteknikk, uttrykk og trening i å stå på en scene.