Send inn omsetningsoppgave

Alle med salgs- og skjenkebevillinger må sende inn omsetningsoppgave over forventet og faktisk omsatt mengde alkohol.

Innen 1. april skal alle bevillingshavere sende inn oppgave over:

  • forventet omsatt mengde alkohol inneværende år. Dette er grunnlaget vårt for å beregne gebyret hver enkelt skal betale.
  • faktisk omsatt mengde alkohol foregående år.

Gebyret

Det årlige gebyret er fastsatt i nasjonal forskrift og er for tida:

Salg:

  • 0,23 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:

  • 0,54 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,41 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Gå til skjema for omsetningsoppgave - salgsbevilling

Gå til skjema for omsetningsoppgave - skjenkebevilling

Prikker

De som ikke overholder fristen for å sende inn omsetningsoppgave, blir tildelt to prikker. Det gjør også de som ikke betaler gebyret innen forfall.