Søk om utvidelse av skjenkebevilling

Dersom du ønsker å utvide skjenkearealet ditt, skjenketida eller alkoholgrupper på fast basis eller for en kortere periode, må du søke kommunen om utvidelse av skjenkebevillinga di.

Send oss en søknad i god tid med opplysninger om ønskede endringer, begrunnelse for disse og perioden du søker for. En slik utvidelse koster ingenting.

Hvis du vil utvide skjenkearealet, må du legge ved skisse over dette.

Søk om utvidelse for enkeltanledning

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket vårt, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, sender vi saken til Statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan sende klage til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller til post@asnes.kommune.no

Kontaktinfo

May Grete Skolegården
Konsulent
E-post
Telefon 62 95 66 29
Mobil 91 74 62 64