Temaplaner

Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 2020-2027 (PDF, 658 kB)

Strategisk næringsplan (PDF, 809 kB)

Strategisk næringsplan: Handlingsplan 2018-2019 (PDF, 682 kB)

Strategisk plan for Åsnes-skolen 2017-2021 (PDF, 991 kB)

Beredskapsplan for vannforsyning (PDF, 965 kB)

Beredskapsplan for flom (PDF, 3 MB)

Myrmoen – forvaltningsplan 2023 - 2033 for statlig sikret friluftslivsområde (PDF, 4 MB)

Myrmoen – forvaltningsplan 2023 - 2033: Tilhørende skjøtselsplan (PDF, 3 MB)

Plan for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 7 MB)

Handlingsplan for utbedring av private avløpsanlegg i Åsnes kommune 2019 - 2023 (PDF, 818 kB)

Trafikksikkerhetsplan for Åsnes kommune 2020 - 2023 (PDF, 268 kB)

Strategisk plan for sektor helse, omsorg og velferd 2022-2027 (PDF, 638 kB)

Plan for legetjenesten i Åsnes kommune 2022-2025 (PDF, 954 kB)