Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte mellom tiltakshaver og kommunens saksbehandler.

Møtet gir en anledning til å gå gjennom og klarlegge ytre rammebetingelser for byggetiltaket med hensyn til offentlige bestemmelser.

Les mer i informasjonsbrosjyren om forhåndskonferanse (PDF, 73 kB).