Skolestart ved Åsnes-skolene

Skoleåret 2019/2020 begynner mandag 19. august.

Jara skole

2. – 7. trinn møter til vanlig tid kl. 08:00.

1. trinn møter kl. 09:00.

De nye elevene ønskes velkommen av klassekontakt og rektor ute på skoleplassen.

 

Sønsterud skole

Første skoledag skal alle førsteklassinger ved Sønsterud skole møte opp klokka 10.

Øvrige klasser møter til timeplanens faste tid kl. 08.20.

 

Flisa skole

Flisa skole ønsker velkommen til skolestart mandag 19.08.19

1. trinn møter kl. 10.00

2. - 7. trinn møter kl. 08.45

 

Åsnes ungdomsskole

Trinn 9 og 10 møter i sine klasserom kl. 08:40 til vanlig tid.

Trinn 8 møter i skolegården kl. 08:40.

 

Åsnes opplæringssenter           

Undervisningen starter opp igjen mandag 19. august 2019 kl.08.45. Oppmøte i allrommet.