Vårens tiltakspenger fra "Landsbyen Flisa" er fordelt

Grenderådene i Åsnes har fordelt tiltaksmidler for våren 2023 med til sammen kr. 200.000,- . Prosjektet "Åsnes Idrett Intro" får kr. 50.000 for å få barn ut i aktivitet og oppleve idrettsglede.
 

Tre personer som representerer Hof Idrettslag, Kjellmyra Idrettslag og Flisa Allianseidrettslag. - Klikk for stort bildeMartin Sund Midtsundstad (Hof IL), Veronica Rundberget (Kjellmyra IL) og Birgit Judin (Flisa AIL) samarbeider om prosjektet "Åsnes Idrett Intro".

Grenderådene mottok denne våren 34 søknader på til sammen kr 1.646.737 ,- .

Tilsvarende i fjor var 20 søknader på til sammen kr. 634.115,-. Det har med andre ord vært en betydelig økning både med hensyn til antall søknader og når det gjelder samlet søknadsbeløp.

Dette viser at det er stor aktivitet i grendene og at det er mange planer om videreutvikling i kommunen. Formålet med tilskuddene er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting i Åsnes. Tilskuddene utbetales via grenderådene når prosjektene er gjennomført.

Får barn ut i aktivitet

Flisa AIL, Kjellmyra IL og Hof IL startet våren 2023 tiltaket "Åsnes Idrett Intro", og har søkt Landsbyen Flisa om tilskuddsmidler. De tre idrettslagene mottar 50.000 kroner i støtte til dette samarbeidsprosjektet.

Det er ønskelig å få flest mulig barn i aktivitet og at de skal få prøve ut ulike idretter i ung alder. Målgruppen er skolestartere.

I år er det barn født 2017 som deltar, og de er til sammen 50 deltakere. Målet er at alle barn skal kunne delta uten at økonomi skal være et hinder. Fokus er samhold og idrettsglede samt å beholde leken i øvelser.

 

Ny søknadsrunde til høsten

Det er nye muligheter for å søke tilskudd fra Landsbyen Flisa igjen til høsten. Søknadsfristen er 1. oktober 2023.

I tillegg til disse tilskuddene bevilger Åsnes kommune  kr 20.000,- til hvert av grenderådene som «såpenger». Såpengene disponeres av grenderådene selv innenfor målsettingen til Landsbyen Flisa.

 

 

Disse fikk tildelt midler våren 2023:

Åsnes Finnskog Skytterlag: Oppgradering standplass. kr. 15.000

Åsa-Hof ski: Gapahuk, Djupdalen, kr. 25.000

Kirkekretsen velforening: Fremkommelighet og trivsel, kr. 10.000

Kjølaberget vel: Grillhytte, kr. 20.000

Væstsida vel: Gapahuk, Hovelsåsberget, kr. 20.000

Kjellmyra IL, Flisa AIL og Hof IL: Idrett Intro 6-åringer/ inkludering - nytt tilbud, kr. 50.000

Kjellmyra IL: Utendørs treningspark, kr. 30.000

KNA Solør Motorsport: Bygge ferdig bil, kr. 30.000

 

Landsbyen Flisa ønsker masse lykke til med alle prosjektene!

 

Tabell som viser fordeling av penger fra Landsbyen Flisa våren 2023 - Klikk for stort bilde