Samarbeid Våler/Åsnes/Grue

Våler, Åsnes og Grue kommuner ser på muligheten for organisatorisk samarbeid på tvers av kommunegrensene. Målet er å sørge for effektive fagmiljø og bedre tjenester til innbyggerne. Prosjektet har fått navnet "VÅG".

Kommunale oppgaver blir ikke færre i små kommuner. Kommunene Våler, Åsnes og Grue har noen felles utfordringer og kan ha interesse av å samarbeide på enda flere områder enn i dag.

 

Flere fagmiljø vurderes

Flere av tjenestene det skal sees nærmere på, er «usynlige» støttefunksjoner som innbyggerne ikke alltid legger merke til. Det er likevel viktig å styrke disse oppgavene slik at innbyggerne får kvalitet i alle ledd.

 

Vertskommune og flere arbeidsmiljø

Kommunene vil samle tjenesteområde og fagmiljø i en vertskommune, men samtidig tilby fleksibilitet for ansatte og innbyggere. For eksempel kan et fagmiljø være lokalisert i Våler, men de ansatte kan ha arbeidsplasser både i Åsnes og Grue og være tilgjengelig for publikum i alle tre kommunene.

Siden det er snakk om flere områder, vil alle kommunene bli vertskommune for én eller flere tjenester. Et slikt samarbeid mellom kommunene som allerede har eksistert i mange år, er Solør barnevernstjeneste som Åsnes er vertskommune for. Åsnes og Våler kommuner samarbeider også om felles landbrukskontor.

 

Utredning i arbeidsgrupper

Prosjektet har fått navnet «VÅG» og mandatet er gitt i form av kommunestyrevedtak i kommunene. Styringsgruppen for prosjektet består av kommunedirektører og hovedtillitsvalgte fra de tre kommunene. Det er samtidig etablert sektorvise arbeidsgrupper som skal se på hvilke gevinster et samarbeid kan gi.