Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene med utredningsinnhold
Grupper Leder
Tekniske tjenester Marit Ekeberg (Våler)
Økonomi/regnskap Knut Henriksen (Grue)
Personal/HR/lønn Jacob Aleksander Henriksen Vik (Våler)
Post og arkiv Jens Theodor Aasen (Åsnes)
Helse, omsorg og velferd / Oppvekst Geir Arne Framaas (Åsnes)

 

Utredningsinnhold:

1. Avklare gjensidige forventninger

2. Gjennomføre en SWOT-analyse

3. Kartlegge status i dag (årsverk, oppgaver, kostnader, IKT-løsninger mm)

4. Hva sikrer kvalitet og hindrer sårbarhet på en god kvalitetsmessig måte, som også er kostnadseffektiv

5. Sammenligning med andre

6. Hva er hindringer og mulige fallgruver

7. Oppsummering, konklusjoner og anbefalinger