Umiddelbart før kommunestyrets møte settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen.  Dette gjelder imidlertid ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter.