Søke eller endre barnehageplass

Åsnes kommune gir et barnehagetilbud i sju barnehager, herav fire kommunale og tre private. Barnehagemyndigheten i Åsnes kommune har ansvar for samordnet opptak og barnehagene samarbeider om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud. 

De kommunale og private barnehagene samarbeider om opptak i barnehagene (samordnet opptak). Når du skal søke om plass skal du derfor benytte vårt felles søknadssenter i Foreldreportalen

Søknadsfrist

Fristen for å søke om barnehageplass er 1. mars, hvert år. Nytt barnehageår starter 1. august.

Barnehageåret varer fra 1. august til 31. juli.

Det er mulig å søke gjennom hele året. Ved ledig kapasitet kan det være mulig å få en barnehageplass utenom hovedopptaket.

Rett til barnehageplass

  • Barnet må ha folkeregistrert bostedsadresse i Åsnes kommune ved oppstart i barnehagen.
  • Det må søkes innen fristen for å ha rett til barnehageplass. Søknadsfristen er 1. mars hvert år.
  • Barn som fyller ett år i løpet av august det året det søkes om barnehageplass har rett til plass fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass har rett til plass i løpet av den måneden barnet fyller ett år.
  • Retten til barnehageplass mistes hvis barnet flytter ut av Åsnes kommune.

Rett til barnehageplass er hjemlet i Barnehageloven § 12 a.

Søknadsskjema

For å søke og for å se, besvare eller endre din søknad må du logge deg inn i Foreldreportalen med MinId.  Svarbrev kommer elektronisk og skal besvares elektronisk. Dette gjelder både for de kommunale og private barnehager.

Kontaktinfo

Anne Flisnes
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 95 89 70 61