Nivå 0

Definer og avklar bekymringer for et barn. Arbeidet utføres i egen tjeneste/avdeling.

Les om de ulike trinnene nedenfor.

 

Tilhørende verktøy 

- Fra bekymring til handling (PDF, 648 kB)

- Analyse av bekymring (DOCX, 127 kB)

- Veileder for loggføring ved uro og bekymring (PDF, 36 kB)

- Veileder for vurdering av bekymringsgrad (PDF, 129 kB)

- Bekymringsskala vedrørende foresatte (PDF, 257 kB)

- Snakk med barnet

- Mal for møtereferat (DOCX, 74 kB)

 

NB!: Hvis du har mistanke om vold eller overgrep, skal du kun kontakte barnevernstjenesten eller politi.