Nivå 1

Tiltak i egen tjeneste/avdeling, i samarbeid med barnet/ungdommen og foresatte.

Les mer om de ulike trinnene nedenfor.

 

Tilhørende verktøy:

Analyse av bekymring (DOCX, 127 kB)

Forberedelse og gjennomføring av møter (DOCX, 21 kB)

Hva er den nødvendige samtalen? (DOCX, 19 kB)

Møtereferat med evaluering (DOCX, 74 kB)

Referat fra møte (DOCX, 74 kB)

Samtykke til tverrfaglig samarbeid (DOCX, 105 kB)

Stafettlogg − vedlegg til rutine  (PDF, 192 kB)

Veileder for loggføring ved bekymring for et barn (PDF, 36 kB)